Bosnia

Tunel u Sarajevu
A Google translation: Sarajevo maj 1993: Okrugli na planinama su srpske trupe s teškom opremom, ne postoji izlaz iz opkoljena grada: Nema izlaza, nema šanse u, bez nade. U noći očajnih ljudi koji pokušavaju prijeći na pistu aerodroma. To je jedina komunikacija prema van....